гр. Ямбол - 8600
ул. "Търговска" 79
тел. 66 33 20; 66 55 09
e-mail: hs_yambol@abv.bg
        Въведи

гр. Ямбол, ул. “Търговска” № 79

 

директор: 0876763023

главен счетоводител: 0878400720

канцелария: 0878592520