Защита на личните данни на ОУ Христо Смирненски-Ямбол съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).