списък на персонала

Галина Танева Александрова  Директор
Атанас Христов Христов  ЗДУД
Петя Василева Петрова  ст. учител, начален етап
Мариана Стоянова Чанкова Главен учител
Стефка Димитрова Стайкова ст. учител, начален етап
Нина Славова Георгиева  ст. учител, начален етап
Величка Стоянова Апостолова   учител, прогим. етап
Коста Славов Стоев  ст.учител, ЦДО
Донка Атанасова Иванова   учител, прогим. етап
Калинка Стоянова Косева   ст.учител, прогим. етап
Елена Николаева Костова   учител, прогим. етап
Татяна Радкова Андонова   психолог
Тодорка Стоянова Иванова   ст.учител, прогим. етап
Антоанета Динева Сотирова   ст.учител, прогим. етап
Марияна Костадинова Петкова   ст.учител, прогим. етап
Атанас Божков Георгиев   ст.учител, ЦДО
Венцислав Иванов Станчев   ст.учител, прогим. етап
Жулия Христофорова Минева   ст.учител, прогим. етап
Надя Иванова Караманова   ст.учител, прогим. етап
Йонета Рачева Симеонова   ст.учител, прогим. етап
Тодорка Димитрова Иванова  ст. учител, начален етап
Анета Стоянова Кръстева   ст.учител, ЦДО
Катя Ангелова Нейчева  ст. учител, начален етап
Генка Динева Добрева Гл. счетоводител
Елена Николаева Костова   ЗАТС
Пламен Василев Мариновски охрана
Стоян Иванов Велев огняр
Жана Димитрова Илиева чистач
Мата Ганчева Данкова чистач
Марийка Илиева Георгиева чистач