НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

 

https://www.hrsmirnenski.com/wp-content/uploads/2020/10/nasoki-covid19_270820-1.pdf

https://www.hrsmirnenski.com/wp-content/uploads/2020/10/covid-Родители.pdf