Председател: Кремена Атанасова Калудова
Членове:
Диана Йорданова
Валентина Митева
Димитрина Кънева
Ваня Арслан
Ивайло Дуков
Нанка Неделчева
Виолета Христова
Радка Димитрова