УЧЕБНА 2020 / 2021г.

Организация на учебното време, считано от 11.01.2021 г.

Училищен учебен план I-VIII клас дневна форма за обучение за учене.2020 / 2021г.

Годишен план за училището за учене.2020 / 2021г.

Правилник за устройството и дейността на училището

Форми на обучение

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ОУ “Христо Смирненски” – град Ямбол

Програма за предоставяне на равни възможности и за пробщаване на деца и ученици от въображаеми групи – уч.2020 / 2021 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище – уч.2020 / 2021 г.

 План за действие на училищен координационен съвет при ОУ “Христо Смирненски” – гр.Ямбол за Противодействието на тормоза и насилието в училище за уч.2020 / 2021 г.

График на учебно време през 2020/2021 г. 

Свободни места за ученици през учебната 2020/2021 г.

План – прием за уч.2020-2021 г.

УЧЕБНА 2019/2020 година

Годишен план за училището

Вътрешни правила за работна заплата

Наименование на служители от училищни административни услуги:

 

  1. Приемайте за деца в препоръчителен клас, трябва да приемете план
  2. Приемане на ученици от V клас има втвърден план- прием

3.Преместване на учениците в общинските училища

Издаване на следните документи:

 

  1. Издаване на документа за завършен клас, степен или степен на образование – удостоверение, свидетелство

2. Издаване на Удостоверение за преместване

  1. Издаване на удостоверение за валидиране на знания в съответствие с изискванията за завършване на клас, степен или основно ниво на образование.
  2. Издаване на заповед за признаване или изказване за завършен период или клас за класове от I до VI в училище на чужда държава
  3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, степен или степен на образование – удостоверяване, свидетелство
  4. Издаване на УП- 2 и УП-3

Прилагания- бланки:

          zaiavlenie-ZA-izdavane-на-ир2-и-заедно3

         Zaivlenie_za_izdavane_udostoverenie_ Supremestvane

         приложение 1 към него. 11 2

         приложение 2 към него. 18 – 2

         заявление- дубликат

        заявление- записване в училище

 

 

 

УЧЕБНА 2018/2019 година

заповед за определяне на доставчика 

                                                            обявление учи.плод и мляко

                                                             Образец на предложението срещу Обявяване

 

 

УЧЕБНА 2017/2018 година